12 358 62 87

kontakt@bogactworozwoju.pl

12 czerwca 2019

Wesprzyj i odbierz prezent

Dołącz do rozmowy 

Napisz swoje świadectwo

Jak Duch Święty działa w Twojej codzienności

Bądźcie więc naśladowcami Boga jak umiłowane dzieci

 

i żyjcie w miłości na wzór Chrystusa,

 

który nas umiłował i samego siebie wydał za nas

 

jako dar i ofiarę dla Boga, jako miłą woń.

 

Ef 5, 1-2

 

 

Modlę się, aby Bóg miał Cię w nosie.

 

Aby Bóg odczuwał Twój zapach.

 

Nie wiem, jaki Bóg ma nos.

 

Jednak, jeśli jest Mu miła woń i przyjemny zapach, to musi je jakoś czuć.

 

Czasem ktoś mówi, że nie czuje Boga.

 

Odpowiadam nieraz, że Bóg to nie perfumy, żeby Go czuć.

 

Ty masz być jak perfumy o miłym dla Boga zapachu.

 

Ty jesteś miłym Bogu zapachem Chrystusa.

 

Miłą wonnością ofiary Jezusa.

 

Zapachem bliskiego poznania, osobistego i intymnego doświadczenia Jezusa.

 

 

Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania.

 

Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie;

 

dla jednych jest to zapach zgubny - na śmierć, dla drugich zapach ożywiający - na życie.

 

A któż temu sprosta?

 

Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerością, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem.

 

Czyż ponownie zaczniemy samych siebie polecać?

 

Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was?

 

Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie.

 

Powszechnie o was wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu,

 

listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego;

 

nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc.

 

A jeżeli dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy, to nie dlatego, żebyśmy uważali, iż jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie,

 

lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga.

 

On też sprawił, że mogliśmy stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha;

 

litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.

 

2Kor 2, 14 - 3, 6

 

 

Miłym zapachem dla Boga jest Twoje życie w Jezusie Chrystusie.

 

Nie jesteś w stanie sam z siebie tak żyć.

 

Twoje świadectwo życia pochodzi od Ducha Świętego.

 

Ducha, który daje Ci życie.

 

Prawdziwe życie w pełni.

 

Takim życiem jest roznoszenie zapachu Chrystusa po wszystkich miejscach do jakich Cię Duch zaprowadzi.

 

Dawaniem świadectwa życia tym, do których Cię Duch Święty pośle.

 

Dla jednych Twoje świadectwo chrześcijańskiego życia będzie zapachem zatracenia.

 

Dla drugich stanie się zapachem nawrócenia i życia.

 

 

 

Jeszcze jeden wymiar słodkiego zapachu unoszącemu się ku Bogu.

 

 

Niech wznosi się ku Tobie moja modlitwa jak kadzidło,

 

me wyciągnięte ręce jak ofiara wieczorna.

 

Ps 141, 2

 

 

Św. Jan Vianney mówił:

 

Nasza modlitwa jest najmilszym dla Boga kadzidłem.

 

 

Codziennie z wiarą i ufnością módl się.

 

Niech miły zapach Twojej modlitwy wznosi się do Boga.

 

Na modlitwie i poprzez modlitwę osobiście dogłębnie poznajesz Jezusa.

 

Modlitwa jest niezbędna, abyś z mocą i męstwem, każdemu i w każdym miejscu dawał świadectwo świętego życia.

 

 

Bez Ducha Świętego nie potrafimy się tak modlić.

 

Dym unoszącego się z kadzidła ujawnia obecność Ducha Świętego.

 

Obecność Ducha Świętego niezbędna jest w naszej głębokiej modlitwie.

 

Podczas modlitwy szczególnie otwieraj się na Ducha Świętego.

 

Podczas modlitwy otwieraj Duchowi Świętemu na oścież drogę do swojego serca.

 

 

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości.

 

Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba,

 

sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach,

 

których nie można wyrazić słowami.

 

Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha,

 

wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

 

 

Rz 8, 26-27

 

 

 

ĆWICZENIE / ZADANIE

 

Próbuj codziennie choć kilka minut modlitwy w ciszy.

 

Trwaj na takiej modlitwie bez wypowiadania słów.

 

Stwórz w swoim sercu i przestrzeń dla Ducha Świętego.

 

Niech Duch Święty modli się w Tobie.

 

Kiedy pojawią Ci się jakiekolwiek myśli to ich nie odrzucaj na siłę, nie walcz z nimi.

 

Niech przeminą same tak samo jak się pojawiły.

 

Niech rozpłyną się jak dym w powietrzu.

 

Spędź na takiej modlitwie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut, ile możesz.

 

Rozpal w swoim sercu kadzidło modlitwy Ducha Świętego na miłą woń dla Boga.

 

Trwaj w ciszy, bez słów i tylko słodki zapach modlitwy niech wznosi się ku Bogu.

 

 

 

Podziel się swoim doświadczeniem modlitwy w ciszy.

 

Daj świadectwo działania Ducha Świętego w Twoim sercu podczas modlitwy.

 

Roznieś słodki zapach swojego doświadczenia modlitwy.

 

 

Modlę się, aby Bóg miał Cię w nosie

Kurs Odkrywania Ducha Świętego w Codzienności