Zarejestruj nr tel

Przepięknie Ci dziękuję za wsparcie.

 

Obiecane dwa prezenty dla Ciebie.

 

Pierwszy prezent

 

SMSy ze Słowem Boga o Miłości

Kliknij w przycisk, wejdź na stronę i zarejestruj swój numer telefonu.

 

 

 

 

 

Prezent drugi

 

Dar niespodzianka od mojej kochanej żony za Twoje hojne serce pełne miłości.

 

Nazwałem ten piękny Dar dla Ciebie

"Miłość Twoje ma Imię"

 

Kasia, moja żona, otrzymała ten Dar Miłości podczas Sakramentu Pojednania od Jezusa.

Teraz dzieli się tym Darem z Tobą.

Wierzę, że jak moją żonę, jak mnie, tak i Ciebie ten Dar Miłości również do głębi poruszy Twoje serce.

 

 

"Miłość Twoje ma Imię"

 

Przeczytaj teraz Hymn o Miłości z 1 Listu do Koryntian.

Następnie przeczytaj go drugi raz

zamieniając słowo Miłość na swoje Imię.

 

Żeby było Ci łatwiej poniżej zamieszczam tekst Hymnu o Miłości.

 

Pod nim jeszcze raz cały Hymn z wykropkowanymi miejscami gdzie masz wstawić swoje Imię.

 

Słowo Boga o Miłości.

Słowo Boga o .......

Hymn o Miłości

1Kor 13, 1-13

 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. 

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy już nie stanie. 

Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz.

Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: największa z nich jest miłość.

"Miłość Twoje ma Imię"

 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a ....... bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

 

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a ....... bym nie miał - byłbym niczym. 

 

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz ....... bym nie miał, nic mi nie pomoże. 

 

....... cierpliwa jest,

 

....... łaskawa jest.

 

....... nie zazdrości,

 

....... nie szuka poklasku,

 

....... nie unosi się pychą;

 

....... nie jest bezwstydna,

 

....... nie szuka swego,

 

....... nie unosi się gniewem,

 

....... nie pamięta złego; 

 

....... nie cieszy się z niesprawiedliwości,

 

lecz ....... współweseli się z prawdą. 

 

....... wszystko znosi,

 

....... wszystkiemu wierzy,

 

....... we wszystkim pokłada nadzieję,

 

....... wszystko przetrzyma. 

 

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy już nie stanie. 

 

Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. 

 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.

 

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.

 

Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. 

 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz.

 

Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. 

 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:

największa z nich jest MIŁOŚĆ.

 

 

....... Bóg Cię Kocha!

 

....... Bóg Cię Miłuje!

gaSetUserId('".$userEmail."');"; ?>

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego