19 czerwca 2019

Wesprzyj i odbierz prezent

Dołącz do rozmowy 

Napisz swoje świadectwo

Jak Duch Święty działa w Twojej codzienności

Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu!

Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu.


Dz 7, 51


To jedne z ostatnich słów jakie wypowiada swoimi ustami Szczepan, przed jego ukamienowaniem.

Cała mowa Szczepana, spisana w 7 rozdziale Dziejów bardzo mnie dziś poruszyła.

To niezwykła przemowa w mocy Ducha Świętego.

Tak Łukasz, autor Dziejów, opisuje Szczepana (Dz 6, 8.10, Dz 7, 55):

Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.

Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.

A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga.Czytałem dziś mowę Szczepana i słuchałem jej jakby była skierowana do mnie.

Zginam dziś swój kark i pokornie przyznaję, że nie zawsze jestem otwarty na Ducha Świętego.

Żeby nie powiedzieć wprost za Szczepanem.

Zawsze sprzeciwiam się Duchowi Świętemu.


Szczepan nawiązuje do słów Boga jakie przez Mojżesza mówi do Izraelitów (Wj 33, 3):

Zaprowadzę cię do ziemi opływającej w mleko i miód,

ale sam nie pójdę z tobą, by cię nie wytępić po drodze,

ponieważ jesteś ludem o twardym karku.Co to oznacza dla mnie i dla Ciebie?

Bóg zgodnie ze swoją obietnicą prowadzi nas do Nieba, do zbawienia.

Jednak, dopóki będziemy nadal twardego karku, Bóg nie będzie nam towarzyszył.

Duch Święty nie będzie nas wspierał w tej drodze.

Jaki jest więc klucz, aby być jak Szczepan pełnym łaski, mocy i mądrości?

Aby Duch Święty był z nami?

Aby w nas i przez nas działał cuda i znaki wielkie?

Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu!

To jedno zdanie daje nam odpowiedź.

Konkretnie podpowiada nam jakim ludziem nie być.


Twardy kark to symbol braku pokory.

Człowiek taki nie przyzna się do swojej winy, do swoich słabości i nie zegnie pokornie swojego karku.
 

Bóg nie idzie z ludem, ponieważ jest niepokorny i niecierpliwy.

Kiedy Mojżesz wchodzi na Górę Synaj, aby otrzymać od Boga 10 przykazań.

Lud nie wytrzymuje 40 dni i robił sobie złotego cielca i uznaje go za swojego boga.

Jakże my często jesteśmy niecierpliwi i nie umiemy wytrzymać raptem 4 dni?

Wystarczy kilka dni, kiedy uważamy, że Bóg do nas nic nie mówi i od razu robimy sobie innych bożków.

Internet, telewizja, używki, lenistwo… im poświęcamy czas i stają się naszymi bożkami.

Tylko odpowiedz sobie szczerze i pokornie.

Ile razy przez ostatnie kilka dni sięgnąłeś do Biblii, aby usłyszeć głos Boga?

Aby poprzez Słowo Boga otworzyć się na Ducha Świętego i poprosiłeś Go, aby Ci towarzyszył w Twojej drodze i trudnościach?


To co mnie dziś najbardziej poruszyło w tym tekście.

Jesteśmy opornego serca i uszu.

W greckim oryginale dosłownie napisane jest:

Nieobrzezanych serc i uszu.

Obrzezanie ciała jest dla Izraelitów znakiem przynależności do narodu wybranego.

Jednak to jest tylko symbol zewnętrzny.

Symbol tego jak my się otwieramy na Ducha Świętego tylko zewnętrznie.

Nie otwieramy uszu, aby usłyszeć Boga i nie otwieramy głębi serca, aby wpuścić Ducha Świętego.

Nie wystarczy zewnętrzny wyraz czytania Biblii bez poddania się Jego mocy i wpuszczeniu każdego Słowa do swojego wnętrza.


Najważniejsze jest obrzezanie wewnętrzne serca.

Piesze o tym Św. Paweł, a propos ten sam, jeszcze w tedy Szaweł, który był przy śmierci Szczepana (Rz 2, 29):

Prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe.

Inaczej tłumacząc:

Obrzezanie serca przez Ducha.


Oznacza to wewnętrzną przemianę duchową.

Całkowite poddanie się odnawiającej mocy Duchowi Świętemu.

Przemiana serca, myśli, uczuć, woli, której dokonuje w człowieku Duch Święty.

Poddajcie obrzezaniu wasze serca i porzućcie swój upór wobec Pana.

Wzywa Jeremiasz 4, 4.


Obrzezanie serca prowadzi do wierności Bogu, pełnemu oddaniu się Duchowi Świętemu i pójściu za Jezusem każdego dnia.

To my jesteśmy obrzezaniem, my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym, chlubimy się Chrystusem Jezusem i w ciele nie pokładamy ufności.

Flp 3, 3

 

Czym jest obrzezanie serca?

I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej,

lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała,

jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie,

w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.


Kol 2, 11-12

Obrzezanie to zanurzenie w chrzcie, w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym i Bogu Ojcu.

Życie w Duchu Świętym, który prowadzi Cię do zmartwychwstania, do życia wiecznego, do nieba.

 

 

Do Pana, Boga twojego, należą niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej.

Tylko do twoich przodków skłonił się Pan z miłością;

spośród wszystkich narodów wybrał ich potomstwo,

czyli was, jak jest dzisiaj.

Dokonajcie więc obrzezania waszych serc,

nie bądźcie nadal ludem o twardym karku,

albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami,

Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków.


Pwt 10 14-17

 

 

Kark-ołomne ZADANIE

 

W e-booku "Suplement po słowie" proponuję jedno zadanie idealnie pasujące do dzisiejszego wspomnienia śmierci Szczepana.

 

W rozdziale 5 "Czy to, co dziś robisz przejdzie próbę śmierci"

zadaję dwa pytania.


 

Odpowiedz na te dwa pytania i sprawdź czy to co dziś robisz i mówisz przechodzi próbę śmierci.


 

Święty Szczepan zapewne na obydwa pytania odpowiedziałby TAK!

 

Sprawdź jak Ty odpowiesz.

 

 

Kark-ołomne zadanie

Kurs Odkrywania Ducha Świętego w Codzienności