Historia Klubu Bogactwo Rozwoju

 

Na początku było Słowo Boga. W duchu bogactwa mądrości i nieprzebranych nauk Biblijnych Słowo tworzyło i nadal stwarza to dzieło.

 

 

RODZI SIĘ WIZJA KLUBU

 

Początki chrześcijańskiego klubu rozwoju sięgają 2013 roku. Kiedy to Arkadiusz Tomczyk, twórca klubu wybrał dla siebie nową drogę życia. Po niezwykle trudnym dla siebie czasie balansowania na krawędzi otchłani podjął jednoznaczną decyzję. Porzucił intratną posadę dyrektora w bankowej korporacji i wyruszył w nieznane.

Definitywnie zostawił za sobą dotychczasowe życie. Odciął wszystko co go wiązało, tłamsiło i ograniczało. Wyszedł na duchową pustynię aby w pełni oddać się medytacji i odkrywaniu tajemnic Biblijnych.

W rezultacie wielu tygodni spędzonych na głębokich rozważaniach Słowa Bożego zrodził się pierwszy owoc czyli wizja Klubu Bogactwo Rozwoju

 

 

OBIETNICA
 

Jednak nie byłoby całej historii gdyby nie głęboka wiara twórcy Klubu w obietnicę jaką Arkadiusz otrzymał od Jezusa:
T
y jesteś Piotr i na tej Skale zbuduję wspólnotę, społeczność moją.
(por. Mt 16,18)

Od tego momentu Arkadiusz Piotr zgodnie z nauką Jezusa pomimo swoich ograniczeń i słabości zapierając się samego siebie i idzie drogą obietnicy.
(por. Mt 16,24) 

 

Otrzymuje również Słowo jakim ma kierować się Klub w swojej działalności, aby jego owoc trwał i rozrastał się na całą Polskę  i dalej na cały świat:

 

Wybrałem was i przeznaczyłem was 
na to, abyście szli 
i owoc przynosili.

(J 15,16)

 

 

 

FUNDAMENTY KLUBU

 

2013 rok to początek budowania mocnych i twardych fundamentów pod działalność Klubu. Rozeznawanie woli Bożej dla tego dzieła i głębokie zapuszczanie korzeni. Ten czas można zobrazować pierwszymi słowami z Księgi Psalmów:

 

Ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.  

Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada. (Ps 1, 2-3)

 

 

PIERWSZE SZKOLENIE 

 

Początek 2014 roku przynosi pierwsze szkolenie - Księga Twojego Rozwoju. Bogactwo nauk i inspiracji na podstawie tylko jednej historii niewidomego z Ewangelii Mateusza. 

Zebrało ono niezwykle pozytywne opinie i słowa uznania, jako inspirujące i odkrywcze spojrzenie na nauki Biblijne. Iskra zapalająca do działania i pójścia drogą rozwoju osobistego i duchowego za Jezusem. Piękny czas przejrzenia i ruszenia w drogę.

 

On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa... 

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. (Mk 10, 50.52)

 

 

BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW

 

W maju i czerwcu 2014 roku przeprowadziliśmy dogłębne badania największych potrzeb i kluczowych problemów codziennego życia Polaków. W badaniu wzięli udział głęboko wierzący jak również Ci pogubieni i szukający swojej życiowej drogi. Wyniki były odkrywczo - zaskakujące, a zarazem tak jednoznaczne, że wyznaczyły jasny i zdecydowany kierunek twórczej drogi Klubu.

Rozpoczęliśmy prace nad kompleksowym programem rozwoju. Kolejne miesiące to przede wszystkim pogłębione rozważania Pisma Świętego. Wspieranie się wnikliwą analizą najnowszych odkryć nauk o zachowaniach i naturze człowieka m.in. z zakresu psychologii. 
Drugą połowę tego roku można podsumować wersetem z listu do Kolosan:

 

Abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym rozumieniu, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. (Kol 1, 9-10)

 

 

WIELKI OWOC

 

Początek roku 2015 rodzi owoc wielomiesięcznej pracy. Organizujemy pierwszą wielką wyprawę na głębię życia w ramach programu Wypłyń na Głębię. Powstaje Program Rozeznawania i Podejmowania Życiowych Decyzji. Kształtujący oraz doskonalący umiejętność podejmowania trafnych decyzji i odkrywania woli Bożej

w życiu człowieka. Poprowadziliśmy kilkadziesiąt osób do owocnego działania oraz efektywnej zmiany swojego życia do dobrego życia zgodnego z wolą Bożą. 

Kolejne miesiące to dalsze ciągłe, nieustające zgłębianie obszernego tematu woli Bożej i podejmowania trafnych decyzji. 

 

Wypłyń na Głębię (Łk 5, 4)

 

 

ŚWIATŁO ZWYCIĘSTWA

 

Koniec 2015 roku przyniósł jeszcze dwa ważne wydarzenia.

 

W ostatnią noc października w ramach Krakowskiej Nocy Światła zorganizowaliśmy Strefę Światła Słowa. Na której twórca Klubu poprowadził konferencję rozważając temat Biblijnego Światła. 

 

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną,

nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. (J 8, 12)

 

 

Przełom roku to ekscytująca praca dla pewnej firmy z branży opakowań nad stworzeniem materiału ewangelizacyjno - rozwojowego dla jej klientów.

Powstał program szkoleniowy składający się z 6 modułów. Prowadzi przedsiębiorców od przygotowania przez naradę i wojnę, aż do zwycięstwa

i w ostateczności Podboju Ziemi Obiecanej.

 

Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. (1J 5,4)

 

 

PLATFORMA ROZWOJU

 

W roku 2016 uruchomiliśmy platformę internetową programu Wypłyń na Głębię. Powstała specjalna przestrzeń gromadząca  kilkuset uczestników drugiej edycji wielkiej wyprawy na głębię życia. Platforma daje stały dostęp do materiałów programu oraz jest miejscem dyskusji i wymiany myśli między uczestnikami programu.

 

Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną,  kto go znalazł, skarb znalazł. (Syr 6, 14)

 

 

NOWY DUCH

 

W tym samym roku do Klubu dołącza Barbara Karska.
Barbara z mottem życiowym Nie bój się! Wypłyń na głębię!  idealnie wpasowała się i weszła na drogę jaką podąża Klub. Wprowadza do Klubu nowe tchnienie ducha.

Barbara korzystając ze swojego bogatego doświadczenia w ramach programu Wypłyń na Głębię tworzy wyjątkowe warsztaty. Prowadzi Chrześcijański Coaching, organizuje spotkania i gromadzi ludzi wokół naszej wspólnej wizji wypływania na głębię życia.

 

Nie bój się! Wypłyń na głębię! 
(Łk 5, 10.4)

 

 

SPOTKANIA I WARSZTATY

 

W czerwcu 2016 roku zorganizowaliśmy pierwsze spotkania Klubu Bogactwo Rozwoju. Od września spotkania Klubu w Warszawie odbywają się regularnie dwa razy w miesiącu. Spotkania wypełniają warsztaty Wypłyń na Głębię stworzone i prowadzone przez Barbarę Karską. Warsztaty przyciągają z każdym spotkaniem coraz większą rzeszę uczestników pragnących wypłynąć na głębię swojego życia.

Zdjęcia zamieszczone w galerii pochodzą ze świątecznego spotkania Klubu Bogactwa Rozwoju, które odbyło się w grudniu 2016 roku w Warszawie.

 

Dorośli przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone

do rozróżniania dobra i zła. (Por. Hbr 5, 14)

 

 

IDZIEMY PRZYNIEŚĆ OWOCE 

 

Rok 2017 przynosi przeogromne zmiany w działalności Klubu. Program rozwoju Wypłyń na Głębię zostaje jeszcze bardziej rozbudowany. W planach na 2017 rok mamy uruchomienie spotkań w wielu miastach Polski. Organizację regularnych spotkań internetowych. Kolejne warsztaty, szkolenia oraz organizację innych wydarzeń rozwojowych.

 

Dziś Klub otwiera szeroko drzwi dla tych wyjątkowych, wybranych i przeznaczonych do życia w obfitości. Czyli dla wszystkich, którzy pragną od życia głębi osobistego i duchowego rozwoju. Chcą czerpać z bogactwa i głębokości życia jakie otrzymaliśmy od Boga. 

 

Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. (Rz 12, 2)

 

 

DOPISZ SWOJĄ HISTORIĘ

 

Jesteś wybrany i przeznaczony aby iść i owoc obfity przynosić.

Idź Drogą Bogactwa Rozwoju i przynieś trwały owoc swojego

rozwoju osobistego i duchowego.

 

Dołącz już dziś do Klubu Bogactwa Rozwoju.

 

Wybierz swoją Drogę Bogactwa Rozwoju. 

 

Wypłyń na Głębię i wyrusz w wielka wyprawę na głębię swojego życia. 

Copyright © 2014-2017 

BOGActwo Rozwoju Arkadiusz Piotr Tomczyk

Twoja prywatność jest gwarantowana.
Nigdy nie ujawnimy Twoich danych.

Adres Email:

klub@bogactworozwoju.pl

 

Tel. 12 358 62 87

 

 

Adres korespondencyjny:

BOGActwo Rozwoju

Turniejowa 70/97B

30-619 Kraków

 

 

Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Sprawdź PPŻ>>