Wioletto!

Przepięknie z głębi serca

dziękuję Ci za wsparcie, 

za Twoją hojność. 

 


 

"Miłość Wioletta ma Imię"

 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

 

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. 

 

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. 

 

Wioletta cierpliwa jest,

 

Wioletta łaskawa jest.

 

Wioletta nie zazdrości,

 

Wioletta nie szuka poklasku,

 

Wioletta nie unosi się pychą;

 

Wioletta nie jest bezwstydna,

 

Wioletta nie szuka swego,

 

Wioletta nie unosi się gniewem,

 

Wioletta nie pamięta złego; 

 

Wioletta nie cieszy się z niesprawiedliwości,

 

lecz Wioletta współweseli się z prawdą. 

 

Wioletta wszystko znosi,

 

Wioletta wszystkiemu wierzy,

 

Wioletta we wszystkim pokłada nadzieję,

 

Wioletta wszystko przetrzyma. 

 

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy już nie stanie. 

 

Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. 

 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.

 

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.

 

Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. 

 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz.

 

Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. 

 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:

największa z nich jest MIŁOŚĆ.

 

 

Hymn o Miłości (o Wioletcie)

1Kor 13, 1-13

 

 

Wioletto Bóg Cię Kocha!

 

Wioletto Bóg Cię Miłuje!

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego