Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

Błogosławieni pełni szczęścia

Każdy człowiek jest powołany do szczęścia.

 

Skoro jesteś powołany do szczęścia, to czy to szczęście jest Twoim udziałem?

 

Czy możesz powiedzieć, że dziś odczuwasz szczęście w pełni?

 

Czy dziś możesz powiedzieć o sobie:

Jestem w pełni szczęśliwym człowiekiem?

 

 

Na spotkaniu dowiesz się:

 

Jak osiągnąć w życiu pełnię szczęścia?

 

Jak się stać w pełni szczęśliwym człowiekiem?

 

 "Szczęśliwa jest Ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa powiedziane Jej przez PANA". 

Łk 1,45

Szukasz szczęścia?

Zapisz się na spotkanie

27 stycznia 2022 czwartek

Godz. 20:00

Wcześniej o 19:30 nasz wspólny radosny różaniec

Każdy zapisany otrzyma nagranie ze spotkania

Błogosławieni pełni szczęścia